x
Acest site utilizeaza cookie-uri. Continuand navigarea pe site, sunteti de acord cu stocarea acestor informatii. OK

Simboluri

  

Vizitiul


Vizitiul este simbolul calmului, al autocontrolului, al stăpânirii minţii şi psihicului atât de schimbător şi de instabil. El reduce diversitatea, care pătrunde în noi din lumea exterioară, la unitatea interioară a voinţei. Caii vizitiului sunt instinctele şi pasiunile noastre. În general, aceştia sunt în număr de patru, conform constituţiei interioare bazată pe şapte planuri a fiinţe...

Vulturul


Vulturul reprezintă unul dintre simbolurile cele mai vechi ale umanităţii. Grecii şi persanii l-au consacrat soarelui, ca simbol al elevării şi al spiritului, identificat cu astrul suprem, emblemă a principiului spiritual. Pentru greci, vulturul era simbolul lui Zeus. Druizii îl considerau simbol al celui Atotputernic care veghează din Ceruri. Vulturul este o pasăre diurnă, a cărei viaţă este asociată cu lumina ş...

Șahul


Deşi originea jocului este încă necunoscută şi misterioasă, este foarte  probabil că şahul se trage din Orient, chiar dacă a fost preluat şi foarte apreciat în Occident. La început, şahul a făcut parte din strategia de război şi prin urmare, a fost aplicat de Kshatriya (casta războinică). Piesele negre şi albe simbolizează întunericul şi lumina, războiul dintre Titani &#...

Smaraldul


Smaraldul este piatra luminii verzi, lumină ce-i conferă o importanță esoterică aparte și puteri regenerative. În America Centrală, piatra de smarald a fost asociată cu ploaia, cu sângele și cu toate simbolurile ciclului lunar. Era considerată un semn al fertilității. Pentru azteci, smaraldul era în legătură cu pasărea de quetzal, simbol al revenirii primăverii și prin aceasta cu Est-ul și...

Scarabeul


Scarabeul este cel mai venerat, răspândit şi familiar dintre simbolurile egiptene. Simbolismul său este dual: cu aripile nedesfăcute, scarabeul îl reprezintă pe discipol, viaţa care încă nu s-a manifestat, dar îşi începe călătoria încercând să-şi desfacă încet aripile până când va reuşi să bată rapid din ele. Atunci, scarabeul, această masă gr...

Lotusul


În Orient, această floare are diverse valenţe simbolice, care derivă din faptul că înfloreşte deasupra apelor stătătoare. De aceea, lotusul este văzut ca simbol al purităţii: deşi înfloreşte la suprafaţa apelor tulburi, el rămâne imaculat. Este simbolul împlinirii spirituale deoarece răsare din întuneric pentru a înflori în plină lumină. Reprezintă prima manif...

Îngerii


Îngerii sunt consideraţi mesageri invizibili, locuitori ai Raiului, fiinţe ale luminii şi simboluri ale gingăşiei, dar şi ale focului şi războiului. Îngerii au fost întotdeauna prezenţi în imaginaţia omului. Toate civilizaţiile recunosc existenţa acestor fiinţe spirituale binefăcătoare care colaborează cu Creatorul, în funcţie de rangul propriu în ierarhia cerească. In...

Inelul


Inelul, mai presus de toate, este un simbol al unei legături, al unei alianţe sau al unui jurământ. Golul din mijlocul inelului canalizează influenţa celestă, suflarea lui Dumnezeu care pecetluiește pactul. Golul inelului este receptorul energiei care face ca roata destinului să se învârtă. Inelul este simbolul puterii marilor oameni şi conferă autoritate legală atunci când este ornat cu un sigiliu. În G...

Giganții


Gaia, Pământul, a dat naştere Giganţilor cu scopul de a-i răzbuna pe Titani, cei pe care Zeus i-a întemniţat în Tartar. Giganţii sunt fiinţe htoniene care simbolizează, prin masivitatea lor şi prin sărăcia lor spirituală, impunerea forţelor Pământului. Giganţii sunt simbolul căderii în banalitate, precum şi imaginea fizicului nestăpânit şi a instinctelor brutale. ...

Firul


Simbolistica firului constă, în esenţă, în corelaţia dintre toate stările de existenţă precum şi între prima şi ultima lor cauză. Simbolismul este exprimat clar în Upanişade, unde firul uneşte această lume cu cea de dincolo şi cu toate fiinţele. Firul este Atma, dar şi Prana. Deoarece firul conectează toate lucrurile cu centrul, acesta trebuie urmărit înapoi până la ...

Elefantul


Elefantul, în sensul cel mai amplu şi universal, simbolizează puterea, forţa, energia, nu doar fizică, ci şi mentală şi spirituală. În tradiţia hindusă, elefanţii amintesc de imaginea lui Ganesha, simbol al cunoaşterii, fiu al lui Shiva şi Parvati. Corpul uman al acestuia este o reprezentare a microcosmosului, a lumii manifestate, iar capul său de elefant a macrocosmosului, a lumii nemanifestate. Ganesha este un...

Corbul


Negrul penelor sale şi strigătul de jale fac din corb, care se hrăneşte cu stârvuri, o pasăre prevestitoare a necazurilor. Această semnificaţie îi este atribuită şi în China, chiar dacă poporul chinez consideră corbul şi ca simbol al recunoștinței filiale, ţinând cont de faptul că îşi hrăneşte părinţii. Şi în Japonia, corbul este privit din persp...