x
Acest site utilizeaza cookie-uri. Continuand navigarea pe site, sunteti de acord cu stocarea acestor informatii. OK

O Școală de Filosofie în prezent

Ivo Ivanovici

Cu ocazia aniversării a 28 de ani de activitate a Noii Acropole din România, l-am invitat pe domnul Ivo Ivanovici, fondator și director al acestei asociații culturale, să ne spună câteva cuvinte despre obiectivele și propunerile Noii Acropole.

Ce este Noua Acropolă și când a fost înființată?

Organizația Internațională Noua Acropolă, cu sediul social la Bruxelles, în Belgia, a fost fondată în anul 1957 la Buenos Aires, în Argentina, la inițiativa unui grup de persoane din mediul universitar, în frunte cu prof. Jorge Angel Livraga. Astăzi, Noua Acropolă este prezentă în peste 50 de țări din întreaga lume, având peste 450 de sedii permanent deschise. Organizația Noua Acropolă din România este afiliată la Organizația Internațională Noua Acropolă de la începutul anilor ‘90.

Ce ne puteți spune despre cele trei proiecte globale ale NA: Filosofie, Cultură și Voluntariat?

În concepția Noii Acropole, filosofia, cultura și voluntariatul sunt strâns legate; toate acțiunile sunt forme de voluntariat realizate pe baza protagonismului liber asumat al participanților, își au originea în valori culturale cu caracter universal, fiind validate de istorie, și exprimă o formă de cunoaștere și de înțelegere obținută prin studiu și aplicată în practica vieții.

Ce înseamnă „Școală de filosofie în manieră clasică”?

Prin sintagma „Școală de filosofie în manieră clasică” se vizează punerea în valoare a conceptului originar de filosofie: o teorie și o practică a vieții. Așadar, este un stil de viață ce-și are originea în propria cunoaștere și înțelegere și exprimă libertatea conștiinței intelectuale.

De ce considerați că filosofia poate fi interesantă și utilă în lumea actuală?

Filosofia, înțeleasă ca o formă rațională și liberă de căutare a adevărului, este întotdeauna importantă, în orice epocă și în toate societățile. Este evident că există numeroase căi de acces la adevăr și, tot așa, că există o pluralitate de concepții despre filosofie, fiecare cu valoarea și rolul ei. Din perspectiva Noii Acropole, filosofia are un rol important în domeniul educației, oferind instrumente utile pentru o mai bună cunoaștere de sine, relaționare cu alți oameni și integrare în istorie și în natură.

Cum se pot apropia tinerii de filosofie, fără a o privi ca pe ceva clasic și plictisitor?

Pentru un tânăr contemporan dornic să se pregătească solid pentru viața pe care abia începe s-o trăiască în mod conștient, filosofia, înțeleasă ca un stil de viață și o formă de căutare a răspunsurilor viabile la întrebări profund umane, este cu siguranță interesantă.

Vă considerați continuatorii anumitor curente filosofice din istorie sau sunteți o școală de filosofie cu totul originală?

Noua Acropolă recunoaște și cultivă valoarea continuității istorice. Deoarece istoria filosofiei este – într-un fel – istoria gândurilor care au pus în mișcare istoria, în cadrul cursurilor susținute la diverse niveluri de studiu sunt prezentate toate formele de gândire relevante din punct de vedere istoric, precum și promotorii lor principali, indisolubil legați de epocile în care au trăit. Deși înrădăcinată în istoria gândirii umane, Noua Acropolă nu este tributară nici uneia dintre formele din trecut, ci mai degrabă își propune să ofere astăzi căile de acces la cunoaștere, actualizate și potrivite omului contemporan.

În programa de studii figurează foarte multe tematici, de mare varietate. Ce pregătire au cei care le susțin?

Noua Acropolă include în programul său de activitate numeroase cursuri organizate pe șapte niveluri de predare și susținute de persoane pregătite special în acest sens.

Colaborați cu alte instituții de profil?

Noua Acropolă este o asociație independentă politic, economic și religios și, ca parte componentă a diversității sociale, este întotdeauna deschisă colaborării cu alte asociații din societatea civilă, cu administrația locală și cu organizații de un cert prestigiu internațional. În momentul de față se practică numeroase forme de colaborare în toate orașele din România unde există și funcționează sediile NA.

Noua Acropolă funcționează în mai multe orașe din România. Cu ce activități contribuie aceste sedii la societate?

În momentul de față ne desfășurăm activitatea în următoarele orașe: București, Arad, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Oradea și Timișoara. Pe lângă programul cursurilor destinate membrilor asociației, desfășurăm și o varietate de alte activități publice precum: conferințe, expoziții, mese rotunde, reprezentări artistice (teatru, muzică, literatură), ateliere de creație artizanală, acțiuni de voluntariat social și de ecologie, etc. Toți membrii asociației pot participa în mod activ la realizarea activităților destinate publicului larg. Printre beneficiile aduse societății, iese în evidență contribuția constantă la promovarea valorilor culturale și universal umane în toate orașele unde există sediile NA.

Organizați și mese rotunde, cafenele filosofice, în care dezbateți subiecte de interes, cu un public care nu vă cunoaște de dinainte. Cum apreciați rezultatele unor asemenea activități?

Acțiunea filosofico-culturală a NA se adresează tuturor persoanelor interesate și care au un nivel mediu de cultură generală; considerăm că reușim să oferim o soluție viabilă persoanelor motivate de propria neliniște intelectuală și de nevoia de căutare a adevărului mai presus de opinii la modă și clișee.

Cum credeți că poate contribui Noua Acropolă la combaterea problemelor societății noastre cum ar fi violența, nepăsarea, scăderea criteriilor valorice, consumismul material exagerat (în detrimentul căutărilor culturale și spirituale), poluarea și distrugerea mediului?

Considerăm că toate problemele umane își au originea în ignoranță și, prin urmare, că pot fi soluționate numai cu ajutorul unui demers educațional. De exemplu, o persoană care s-a întâlnit în mod real cu ea însăși și și-a pus întrebări despre cauza și finalitatea vieții sale, cu siguranță nu va mai avea un comportament arbitrar.

În ce constă voluntariatul membrilor Noii Acropole?

Protagonismul în cadrul NA și participarea la diferitele activități susținute, sunt rezultatul deciziei liber asumate de fiecare membru și, de aceea, nu sunt remunerate, ci voluntare. Căci libertatea de conștiință și demnitatea umană nu pot fi plătite. Prin urmare, dacă avem priceperea necesară și ne hotărâm să acționăm în acest sens, putem contribui la promovarea a ceea ce considerăm valoros și important. Iar pentru aceasta nu este nevoie de nicio salarizare, la fel cum nici faptul că existăm și respirăm nu este răsplătit prin vreo remunerație.

Sunteți printre primele ONG-uri apărute în spațiul românesc imediat după 1989. Cum apreciați rezultatele muncii dvs. și ce perspective vedeți în viitorul apropiat?

Într-adevăr, suntem unul dintre primele ONG-uri apărute imediat după anul 1989. Am trecut prin multe situații și am cunoscut numeroase persoane. Desigur, suntem mai experimentați astăzi decât atunci când ne aflam la început, dar cred că, în calitate de Școală de filosofie, cel mai important este să rămânem mereu proaspeți și capabili să oferim un mediu fertil pentru afirmarea tinerilor de astăzi și a acelora care vor veni. Filosofia folosește atâta vreme cât este vie.