x
Acest site utilizeaza cookie-uri. Continuand navigarea pe site, sunteti de acord cu stocarea acestor informatii. OK

Principiile O.I.N.A.

Noua Acropolă este o organizaţie filosofică internaţională care urmăreşte trei principii fundamentale:

1 - Fraternitate

Promovarea idealului de fraternitate universală, bazat pe respectul pentru demnitatea umană, dincolo de diferenţe rasiale, sexuale, culturale, religioase, sociale sau de orice altă natură.

Este necesară promovarea respectului pentru diferitele identităţi şi tradiţii, şi, în acelaşi timp, e necesară consolidarea unităţii dincolo de diferenţe, armonizarea oamenilor, ideilor şi sentimentelor, printr-o convieţuire bazată pe comunicare şi lărgirea orizonturilor spirituale. Forţa acestui ideal al fraternităţii îşi extrage esenţa din ceea ce ne uneşte şi nu din ceea ce ne separă. Fraternitatea se bazează în mod fundamental pe recunoaşterea valorilor universale, care, respectând diversitatea, trec dincolo de obiceiurile tradiţiilor locale, reunindu-le într-un set de principii etice comune, inerente demnităţii fiecărei fiinţe umane. Acest ideal susţine respectarea şi promovarea drepturilor omului, precum şi recunoaşterea celor mai importante principii ale eticii universale.

2 - Cunoaştere

Încurajarea dragostei de înţelepciune care, prin intermediul studiului comparat al filosofiei, religiilor, ştiinţelor şi artelor, promovează cunoaşterea universului, a naturii şi a fiinţei umane.

Dragostea de adevăr şi de cunoaştere izvorăşte din aspiraţia de a dezvolta discernământul şi înţelegerea lumii şi a sinelui. Vedem filosofia ca o axă care leagă multitudinea de faţete şi de perspective ale cunoaşterii umane.

Filosofia poate reuni izvoarele trecutului şi ale prezentului într-o viziune cuprinzătoare şi  integratoare. Devine, astfel, o adevărată forţă pe drumul progresului, urmărind nu doar să exploreze căile vieţii, ci să pătrundă mai profund, tinzând spre limitele cele mai îndepărtate şi încercând să combine toate aspectele cunoaşterii şi ale experienţei.

3 - Dezvoltare

Dezvoltarea maximă a potenţialului uman, prin susţinerea realizării noastre complete ca indivizi şi a integrării noastre în natură şi în societate, nu ca simpli spectatori, ci ca participanţi activi la o lume care are nevoie să fie devină mai bună. Rezultatele muncii noastre sunt oamenii mai buni, care pot asigura o  dezvoltare socială durabilă.

Fiinţa umană are un enorm potenţial latent, neexplorat în totalitate încă. A-l cunoaşte şi  a-l dezvolta reprezintă unul din pilonii de bază ai vieţii şi, de asemenea, o sursă de satisfacţie de lungă durată. Armonizarea gândului cu sentimentul şi cu fapta este un deziderat al fiecărei fiinţe umane. Dezvoltarea echilibrată şi sub toate aspectele a sinelui şi actualizarea celor mai înalte calităţi şi valori ale naturii noastre umane sunt probabil singura garanţie a îndreptării spre o lume mai bună.