Rezoluţiile O.I.N.A.

Afişează rezoluţiile pentru anul:

ADUNAREA GENERALĂ A OINA 2017. BUENOS AIRES (ARGENTINA)

 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

 

Adunarea Generală a OINA adoptă următoarele rezoluții:

 

A) Adunarea Generală a OINA își reafirmă angajamentul de a urma cele trei direcții de acțiune – Filosofia, Cultura și Voluntariatul filosofic – pentru a asigura accesul tuturor la cunoaștere. Prin această acțiune dorește să dezvolte valori etice esențiale și să lucreze pentru transformarea morală a tuturor ființelor umane.

 

Adunarea Generală invită fiecare Asociație națională membră a OINA să implementeze aceste direcții de acțiune în diferitele sale activități.

 

B) Adunarea Generală evocă faptul că scopul Școlilor de Filosofie „în manieră clasică” ale OINA este de a educa toate ființele umane fără nici o diferență, de a le ajuta să-și dezvolte propria demnitate și capacitatea de a se pune în slujba societății.

OINA reamintește că o educație de tip filosofic – nu doar intelectuală ci înainte de toate practică – oferă oamenilor posibilitatea să înfrunte crizele ce afectează societățile din vremurile noastre și să constituie grupuri formate din persoane care dețin cunoștințe relevante și pot oferi soluții pentru îmbunătățirea lumii, așa cum se și specifică în Principiile Cartei OINA.

 

C) Adunarea Generală reafirmă hotărârea OINA de a-și dezvolta în continuare activitatea și de a participa în mod activ, alături de alte instituții și organizații publice și private, la viața societăților din epoca noastră.

 

D) Adunarea Generală reiterează intenția sa de a susține în continuare principiile ce inspiră Organizația Națiunilor Unite, care sunt în acord cu principiile generale ale Organizației Internaționale Noua Acropolă și în mod particular cu Primul Principiu din Carta sa fondatoare, unde se afirmă: „promovarea Idealului de fraternitate universală, bazat pe respectul pentru demnitatea umană, dincolo de diferențe rasiale, sexuale, culturale, religioase, sociale sau de altă natură.”

 

E) Încă de la începuturile sale, OINA a promovat în Școlile sale de Filosofie o educație bazată pe „a învăța să știi, a învăța să fii, a învăța să faci și a învăța să conviețuiești” – cei patru piloni ai educației, adoptați de UNESCO în 2012 (UNEP, 2012). Prin urmare, recunoaște că educația nu este limitată doar la cunoștințe teoretice, ci ar trebui să includă și o pregătire pentru a trăi viața în diversele sale aspecte, rezultând o conștientizare a unei „cetățenii globale” care ne face să ne simțim parte a acestei planete și a popoarelor sale.

 

F) Prin urmare, Adunarea Generală propune să se continue dezvoltarea grupurilor de lucru și a celor de acțiune civică pentru a educa și a contribui la prezervarea planetei noastre și a societăților, așa cum este recomandat de Acordul adoptat la Paris (Franța) de 195 de țări în cadrul COP 21 pentru Protejarea mediului.

 


© Noua Acropola 2018